Re: [Brak tematu]

dzi=C4=99kuje.=20Pozdrawiam.Dnia=2026=20lipca=202016=2014=
:36=20″adioband=20adioband.pl”=20=20napisa=C5=82(a)=

30=20lipca:

(trasa=20do=20pokonania:

=
Lublin=20=E2=80=93=C5=81och=C3=B3w=20=3D>=20184=20km=20=3D=202=20g=
odz=2045=20min.

Lokal=20=E2=80=93=20Ko=C5=9Bci=C3=B3=C5=82=
=20=3D>100m=20=3D=2015=20min.)

1230=20/45  =20-=20wyjazd=20=
z=20Lublina

1530=
=20-=20przyjazd=20do=20lokalu

1650=20-=20pr=C3=B3ba=20d=C5=BAwi=
=C4=99ku

1700=20-=20=C5=9Alub

1720=20-=20przebieramy=20si=C4=99

1=
740 =20-=20 
wyj=C5=9Bcie=20pod=20ko=C5=9B=
ci=C3=B3=C5=82=20po=20m=C5=82odych

(zwijanie=20sprz=C4=99tu=20od=20=
400=20do=20500,=20powr=C3=B3t=20do=20Lublina=20ok.=20=
730=20)